Продължете към съдържанието

Aмонити от семейство Berriasellidae Spath

По-голямата част от изследваните амонитни образци, наброяващи няколко хиляди, идват от български находища. Амонитите бяха събрани по време на подробни проучвания на горнотитонски и бериазийски участъци в продължение на дванадесет години (1965 до 1977). Материалът се съхранява в Музея на палеонтологията на Софийския университет: сб. T. Ni k o-1 ov: MP – US, n K, 1 до 6125. Освен моята колекция, имах възможността да проуча и следните колекции от Berriasellidae, съхранявани в същия музей: 1. Coll. И. С апунов (Вкаменелости на България. ПГ. 3. Горна юра. Ammonoidea, 1979).

Вашият коментар