Продължете към съдържанието

Дългият път на Живота

В книгата се проследява дългата история на живота върху Земята от появата му преди 3,5-3,8 милиарда години до днес. Авторът ни представя увлекателен и достъпен разказ за възникване на живата материя, за етапите в еволюцията на живота и разнообразието на организмовия свят. Запознава ни с появата, развитието и изчезването на различни групи растения и животни. Днес на нашата планета съществуват около 10 млн. вида животни и растения. А цялата история на Земята е оживявана от удивителното шествие на над 4,5 млрд. вида растения и животни.

В книгата са дадени отговори на разнообразни въпроси за произхода на видовете, за организмовите съобщества през различните геоложки епохи, за успехите и неуспехите на биологичната еволюция, за опитите да си обясним откъде идваме, кои сме и накъде отиваме.

Вашият коментар