Отново пътуване към изгрева на Слънцето

Науката срещу страха

Изкуствен интелект – такова чудо (вище) още не създадено,

защото ако е създадено,

ние нямаше да съществуваме.

Вашият коментар