Продължете към съдържанието

Континенти и океани – вечното движение

Историята на континентите и океаните е история на нашата планета. Като главни геоструктурни и морфоструктурни форми на Земята те са във вечен конфликт — борбата на сушата с водата, противодействието на вътрешните и външните земни сили, влиянието на космичните фактори.

Разкъсването на единния праконтинент Пангея, образуването на съвременните континенти и океани, раждането и изчезването на острови, изригванията на вулканите, гигантските земетресения, промените на климата са части от тази история. Книгата в достъпна форма описва новите идеи за строежа и историята на континентите и океаните.

Вашият коментар